Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Czas Wielkiego Postu jest w Kościele czasem nawrócenia i przemiany życia. Służą temu postanowienia, które podejmujemy. Przez modlitwę, post, jałmużnę chcemy wyrobić w sobie wypróbowaną cnotę, wiedząc, że cnota, czyli zdolność do czynienia dobra zawsze – prowadzi do nadziei (por Rz 5,1-11).

Jesteśmy powołani do nadziei życia wiecznego. Tego oczekujemy, wypatrujemy. Chcemy żyć wiecznie – po to przyjęliśmy chrzest.

Niech uczestnictwo w nabożeństwach Wielkiego Postu: Gorzkich Żalach i Drodze krzyżowej, a także podjęte postanowienia wielkopostne, będą okazją to umacniania się w wierze.

Zapraszam do udziału w spotkaniach Kręgu Biblijnego – przybliżamy na nim wydarzenia zbawcze, które prowadzą nas do Paschy – świąt których oczekujemy.

Zachęcam do częstszej spowiedzi świętej – wyrabiajmy sobie w ten sposób nawyk unikania grzechu i każdej okazji do niego, a także ufność w Boże Miłosierdzie.

Częściej nawiedzajmy Najświętszy Sakrament – czy to w prywatnej modlitwie w ciągu dnia, czy w każdy czwartek podczas adoracji po mszy świętej.

Pozdrawiam wszystkich – ks. Dariusz Piasecki