Grupy duszpasterskie

W naszej wspólnocie działa aktywnie kilka grup duszpasterskich. Zachęcam uczestników do wytrwania i życia duchem wybranej wspólnoty, pozostałym parafianom życzę dokonania właściwego wyboru i włączenia się w bardziej czynne duszpasterstwo.