Logowanie

Dzieci i młodzieży

Chcemy reaktywować parafialną scholę dziecięcą i młodzieżową.

Dotychczasowe próby nie powiodły się. Czekamy na kolejne pomysły i propozycje.

Zapraszamy do śpiewania także dorosłych – całe rodziny.