Logowanie

Katecheza dorosłych

„Katechizm Kościoła Katolickiego” pomocą duchową w życiu chrześcijanina.

(Cykl katechez dla dorosłych)

Moi Drodzy.

Przy różnych okazjach pojawia się postulat katechezy, obejmującej swym zasięgiem nie tylko dzieci i młodzież, ale także – a może przede wszystkim dorosłych. Postulat ten ma wiele uzasadnień: np. w historii katechezy – przez wiele wieków katechizowano w różny sposób tylko dorosłych – a ci z kolei wiedzę religijną i życie wiarą przekazywali swoim dzieciom. Czasy się zmieniły – ale to nie znaczy, by zagubić to, co było sprawdzoną formą głębszego, bardziej świadomego życia w przyjaźni z Bogiem. Tak, jak człowiek chcąc rozwijać się intelektualnie musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, tak też chcąc wzrastać duchowo musi nieustannie – obok wielu innych spraw – pogłębiać swoją wiedzę religijną.

Wydaje się, że postulat katechezy dla dorosłych jest szczególnie aktualny w czasach dzisiejszych, gdzie zalew informacji nie zawsze zgodnych z prawdą Bożą – a czasem wręcz niszczących tę prawdę, może powodować w naszym wnętrzu wiele niepotrzebnego zamętu. Drugim ważnym argumentem jest dwudziesta rocznica pojawienia się dokumentu niezwykłej wagi – „Katechizmu Kościoła Katolickiego„.

Wychodząc na przeciw tym wszystkim, czującym pewien niedosyt wiedzy Bożej – a chcącym na niej budować dojrzalszą wiarę, zaproponowałem kilka semestrów takiej właśnie systematycznej katechezy dla dorosłych. Zainteresowanie było bardzo małe. Nie wiem, co dalej?

Spotkania odbywały się w I i III środy miesiąca, o godz. 19.30, w salce parafialnej lub na plebanii, przy kościele pw. NMP. Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie.

Ew. ciąg dalszy – na życzenie parafian.