Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Rady parafialne

W naszej wspólnocie parafialnej działa Rada Parafialna, złożona z przedstawicieli mieszkańców Zakrzewa, tworząc jakby dwa współdziałające ze sobą nurty: duszpasterski i ekonomiczny. Od roku 2013 zmienił się nieco skład członków Rady i sposób pracy. Będzie więcej spotkań w ramach poszczególnych nurtów, w zależności od aktualnych potrzeb naszych wiernych. O wyborze członków Rad i terminach spotkań będę informował m. in. na tej internetowej stronie.

Proboszcz