Logowanie

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

NOWENNA do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa rzymska I

O Matko Nieustającej Pomocy, — z największą ufnością przychodzę dzisiaj — przed Twój święty obraz, — aby błagać o pomoc Twoją. — Nie liczę na moje zasługi, — ani na moje dobre uczynki, — ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa — i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. — Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela — i na krew Jego wylaną na krzyżu — dla naszego zbawienia. — Tenże Syn Twój umierając — dał nam Ciebie za Matkę. — Czyż więc nie będziesz dla nas, — jak głosi Twój słodki tytuł: — Nieustającą Wspomożycielką? — Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, — przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, — przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, — zaklinam najgoręcej, — abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, — której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję…

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, ­— jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie — udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. — Ty wiesz, — że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, — abyś je nam rozdzielała. — Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, — u Serca Jezusowego tę łaskę, — o którą w tej nowennie pokornie proszę, — a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie — przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa rzymska II

O Matko Nieustającej Pomocy — pozwól mi naśladować Boskie Twoje Dzieciątko — tak jak Je przedstawia Twój cudowny obraz — w chwili, gdy Je przyciskasz do serca. — O tak — jakżebym i ja chciał trzymać się silnie — moimi niegodnymi rękami — Twojej potężnej prawicy.

Tym razem jednak o Matko Nieustającej Pomocy — nie proszę za sobą, lecz za braćmi i siostrami moimi, — którzy tutaj są zebrani wraz ze mną — przed Twoim cudownym obrazem — proszę za całym Kościołem świętym — i za całą nieszczęśliwą ludzkością. — Wejrzyj Królowo świata — jak wielka jest liczba potrzebujących, — smutnych i cierpiących — popatrz jak ciężkie są nasze czasy. — Czyż Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? — Czyż nie jesteś Wszechmocą błagającą? — Wszak nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, — racz przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. — Obecna godzina jest Twoją godziną. — Więc okaż nam się Matką, — spiesz co prędzej z pomocą Swoją w tej naszej potrzebie. — Spiesz nam z pomocą Swoją zawsze — a zwłaszcza w godzinę śmierci naszej. Amen.

MODLITWA POWSZECHNA – Wezwanie błagalne

O Maryjo usłysz błagania nasze!

– Za chorych, abyś ich uzdrowiła, – błagamy Cię MATKO NIEUSTAJĄCEJ POMOCY!

– Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

– Za płaczących, abyś im łzy otarła,

– Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,

– Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,

– Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

– Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

– Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,

– Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

– Za zmarłych NN, abyś im orędowniczką w Niebie była,

– O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Wspólne prośby do M. B. N. P.

O Maryjo, — Matko Nieustającej Pomocy, — która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz — z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp — z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. — Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań; — przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. — Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej — pomagaj nam nieustannie!

– Wielka Matko Boża,

– Matko nasza najlepsza,

– Pośredniczko nasza u Boga,

– Szafarko łask wszelkich,

– Matko świętej wytrwałości,

– Tronie miłosierdzia Bożego,

– Wszechmocy błagająca,

– Poręko naszego zbawienia,

– Pogromczyni mocy piekielnych,

– Kotwico naszej nadziei,

– Umocnienie słabych,

– Ucieczko uciśnionych,

– Żywicielko głodnych,

– Opatrzności ubogich,

– Cudowna lekarko w chorobach,

– Ratunku ginących grzeszników,

– Nadziejo zrozpaczonych,

– Patronko misji świętych,

– Wychowawczyni powołań kapłańskich,

– Mistrzyni życia duchowego,

– Strażniczko czystości,

– Opiekunko rodzin,

– Czuła Matko sierot,

– Zbawienie umierających,

– Pani naszych losów,

– Przewodniczko pewna do nieba,

– Obrono nasza na sądzie,

– Wybawicielko z czyśćca, Pod Twoją obronę…

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani!

Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku!

Módlmy się.

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PO KOMUNII ŚWIĘTEJ – Wezwanie dziękczynne

O Maryjo, przyjm dziękczynienia nasze!

Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone, – dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy!

Za uzdrowionych z choroby,

Za pocieszonych w strapieniu,

Za ocalałych z rozpaczy,

Za podtrzymanychw zwątpieniu,

Za wyzwolonych z mocy grzechu,

Za wysłuchanych w błaganiu,

Za litość nam okazaną,

Za miłość Twą macierzyńską,

Za dobroć Twą niezrównaną, Zdrowaś Maryjo…

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, / otaczaj nas Swoją dobrocią, wspieraj Kościół Święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich. / Obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo dla umierających. / Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. / Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

____________________________________________________________________________________________________

Modlitwa we wszystkich potrzebach

O Matko Boska Nieustającej Pomocy! Sam tytuł pod jakim Cię wzywamy, już mnie napełnia ufnością ku Tobie. O Pani moja! Oto widzisz mnie u nóg Swoich. Tobie przedstawiam wszystkie potrzeby życia swego…, obawy na godzinę śmierci i o nieustającą pomoc we wszystkim Cię proszę. O Matko moja, niechaj prośby moje dojdą do Ciebie w niebie i racz je łaskawie wysłuchać.

We wszystkich myślach, słowach, uczynkach i przedsięwzięciach moich racz mi dopomóc, Matko Boska Nieustającej Pomocy. Proszę Cię przezChrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o nawrócenie grzeszników

Matko Nieustającej Pomocy — wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego — wylaną dla dusz zbawienia, — wspomnij na boleści — jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało – i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, — którzy żyją z dala od Boga — i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa — ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. – O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia — dla tylu grzeszników, — zwłaszcza w naszej parafii żyjących. — Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej — Krew Syna Swego — wraz z zasługami Twoich boleści — i wspieraj mnie w mym pragnieniu — pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa — przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Nieustającej Pomocy — wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami — wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Modlitwa za chorego

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój Boski Syn, którego na ręku trzymasz, wysłuchuje każdą Twoją prośbę. Poleć mu także chorego, za którego dzisiaj w pokorze modlę się do Ciebie. Rzeknij tylko słowo, a chory wróci do zdrowia. Nie odmawiaj mi tej łaski, wszak chorzy mają szczególne prawo do Twej dobroci. Proś przeto Jezusa aby nam to drogie życie zachował. Ty sama bądź dla chorego dobrą i miłosierną Lekarką, a przy Twojej pomocy z pewnością odzyska utracone siły. Gdyby jednak Bóg, którego wola rządzi światem, inaczej postanowił, wspomóż o Matko, chorego i daj mu siłę, aby przyjął kielich goryczy i zdał się spokojnie na rozporządzenia Boga Wszechmocnego. Daj cierpliwość, chroń od rozpaczy. Maryjo, Ty jesteś tak potężna, możesz nas pocieszyć. Jesteś Matką najlepszą, pragniesz nas poratować. Wysłuchaj więc nas łaskawie i przyjdź nam z pomocą. Amen.

Modlitwa w chorobie

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego, już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mię zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja, a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek. W Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję. Ty nie zapomnisz o cierpiących dzieciach swoich. Wspomóż mię Matko Nieustającej Pomocy, daj siłę, abym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął(a) każdą dolegliwość, a raczej o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen.

Modlitwy na dni nowenny

I

Matko Boska Nieustającej Pomocy z radością klękam przed Twym obrazem, gdyż widok jego wywołuje w mym sercu uczucie dziecięcej ufności. Na ręku trzymasz Boskie Dziecię, mojego Odkupiciela, mojego Boga wszechmocnego, najwyższego Pana życia i śmierci. Pana wszelkich łask. Ty zaś jesteś Jego Matką. Dziecię Jezus miłuje Cię i każdą prośbę wysłuchuje. Dlatego też wołam do Ciebie; Wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę. Amen.

II

Matko Boska Nieustającej Pomocy w Dzieciątku, które trzymasz widzisz nie tylko Jezusa, Syna Bożego ale wszystkich ludzi, którzy z jego woli stali się Twymi dziećmi. Nigdy nie zapominasz tej chwili, gdy umierający na krzyżu Jezus oddał Ci cały rodzaj ludzki w opiekę. Tak jak Jezus, na widok aniołów niosących narzędzia męki drży i u Ciebie pomocy szuka, tak samo każda zatrwożona, smutna, nawet zrozpaczona dusza może z ufnością uciekać się do Ciebie. Więc i ja w smutku i strapieniu szukam u Ciebie ratunku i pomocy. Wysłuchaj mnie, proszę gorąco i daj mi tę łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie.

III

Matko Boska Nieustającej Pomocy jakże jestem szczęśliwy, gdy się wpatruję w Twój cudowny obraz. Mówi mi on przecież o Twojej potędze i dobroci. Widzę na nim greckimi literami wypisaną Twoją nazwę, że jesteś Matką Boga. Widzę Archanioła Gabryjela, który Cię pozdrowił jako pełną łaski. Widzę Archanioła Michała, który mi przypomina, że jesteś królową wojsk niebieskich. Twoja ręka obejmuje rączki Dzieciątka Jezus. To wszystko poucza mnie, że jesteś niepokalana, święta, arcydziełem wszechmocnego Boga. Pozdrawiam Cię jako Królowę nieba i ziemi. A chociaż jesteś tak potężna, nie obawiam się stanąć przed Twoim obliczem i przedstawić Ci prośby… O czcigodna Pani i Matko moja, wysłuchaj mnie łaskawie i wspomóż. Amen.

IV

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój cudowny obraz stał się źródłem szczęścia i nadziei dla biednych ludzi. Dzieciątko Jezus, które do serca tulisz, to nasz Bóg tak łaskawy i miłosierny, że z miłości ku stworzeniom stał się człowiekiem i bolesną śmiercią krzyżową, ludzi od śmierci wiecznej wybawił. Na czole Twym błyszczy jasna gwiazda. Czyż nie jesteś Jutrzenką zaranną, która nam zwiastowała dzień odkupienia? Czyż nie jesteś Gwiazdą Morską, która wśród wichrów i nawałnic prowadzi dusze do portu wiecznego zbawienia? Myśl, że mam taką dobrą i potężną Matkę, napawa mnie ustawiczną radością, a zarazem nadzieją, że prośby moje będą wysłuchane.

Matko Nieustającej Pomocy, okaż mi się Matką. Amen.

V

Matko Boska Nieustającej Pomocy, gdy patrzę na Twój cudowny obraz stwierdzam, że słusznie zostałaś nazwana Matką Bolesną. Dziecię Jezus, które drży na widok przyszłej męki, odczuwa w duchu te niewymowne cierpienia, które mu ludzie przygotowali. To samo odczuwałaś i Ty także Matko Zbawiciela. Twoje Serce przeszyte zostało siedmiu mieczami. Matko moja współczując z Tobą żałuję za grzechy moje, które przyczyniły się do cierpień Twoich i Jezusowych. Przez te boleści, któreś wycierpiała, proszę Cię daj mi prawdziwy żal za grzechy i siłę bym ich w dalszym życiu unikał. Daj mi także, tę łaskę o którą w tej nowennie tak usilnie błagam. Amen.

VI

Matko Boska Nieustającej Pomocy Twój cudowny obraz mówi mi o wielkich cierpieniach, któreś wraz z Jezusem zniosła dla naszego zbawienia. Włócznia, która miała przebić serce Twego Syna, już przedtem przeszyła Twoje Serce. Wiesz przeto dobrze, czym jest smutek i cierpienie. Możesz je także jako Królowa nieba zmniejszyć lub zupełnie uchylić. Z Twych oczu bije współczucie, które odnosi się do Dzieciątka Jezus i do nas, niosących krzyż cierpienia. Dziecię Jezus tulisz do siebie, lecz oczy zwracasz na czcicieli Twoich, którzy u Ciebie szukają pomocy i ratunku. Matko moja wysłuchaj moją modlitwę i daj mi łaskę o którą Cię błagam w tej nowennie.

VII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Ty jesteś skarbnicą łask Bożych. Wszystkie łaski przechodzą przez Twoje miłosierne ręce. Dlatego do Ciebie zwraca się każdy, kto pomocy i ratunku potrzebuje. Ty zaś spieszysz chętnie swym czcicielom z pomocą, bo jesteś Matką Bolesną i Opiekunką rodzaju ludzkiego. Jako Matka Boża stoisz zawsze przy boku Dawcy łask wszelkich. On nie odrzuca żadnej Twojej prośby. Od wieków nie słyszano, aby kto uciekał się do Ciebie, został opuszczony. Współodkupicielko nasza, jako współwłaścicielka skarbca niebieskiego możesz z niego czerpać bez ograniczenia. Pani moja i Królowo wspomóż mnie i daj łaskę, o którą Cię proszę w tej nowennie. Amen.

VIII

Matko Boska Nieustającej Pomocy, Twój obraz jest księgą, w której można wyczytać o miłości Jezusa Chrystusa i Jego cierpieniach, a zarazem o cnotach, które nas mają upodobnić do Niego. Kolor złoty, który jest tłem obrazu i zdobi Twoje szaty, przypomina nam niebo i żar miłości. Uczysz nas, że miłość jest jedynym środkiem osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Kolor fioletowy przypomina Twe cierpienia i pokutę, którą czynić winniśmy za nasze grzechy. Kolor zielony to znak nadziei świętej. Kolor czerwony stawia nam przed oczy krew najdroższą Jezusa i Jego królewski majestat. Cały zaś obraz mówi do nas: „Miejcie ufność, Ja jestem Matką miłosierdzia. Przekonacie się, że jestem Matką Nieustającej Pomocy”. Wspomóż więc mnie o Maryjo, daj mi łaskę, o którą Cię błagam w tej nowennie. Amen.

IX

Matko Boska Nieustającej Pomocy, z wielkim nabożeństwem i ufnością, że zostanę wysłuchany odprawiam tę nowennę. Dzisiaj znowu słyszysz moją prośbę i jestem pewny, że mnie wysłuchasz. A jeżeli jest inna Wola Boża, daj mi łaskę, która jest mi najpotrzebniejsza. Wspomnij Syna Swego i swe boleści, na tytuł któryś sobie wybrała. Święta Maryjo, Matko Boża, tak wielka jest moja ufność, że z góry dziękuję Ci za otrzymaną łaskę. Dziękuję Ci też za wszystkie inne dobrodziejstwa, któreś mi aż do tej chwili wyświadczyła. Ty zaś, Matko moja, módl się za mną grzesznym, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

PIEŚNI

MATKO POMOCY NIEUSTAJĄCEJ – proś Boga za nami!

1. Do Ciebie Matko Szafarko łask, Błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, Nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Gdy Twojej chwały niebieski tron, Daleki duszy cierpiącej, Spoglądnij na nas przez obraz on, Pomocy Nieustającej. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

Twe lica jakże łaskawe są, Pociąga słodycz z nich Twoja. Ufamy mocno, że ulżysz łzom, I wsparciem staniesz się w znojach. W cierpienia czas pomocą darz, I nieustannie ratuj nas!

2. Gdy trwoga nas ogarnie, — Matko wspomóż nas, I smutku skróć męczarnie, Matko wspomóż nas! Matko Ty wspomagaj nas! Nieustannie w każdy czas!

Gdy wiarę tracim żywą, Matko wspomóż nas, Nadzieję wzbudź prawdziwą, Matko wspomóż nas! Matko Ty wspomagaj…

Gdy miłość gaśnie w duszy, Matko wspomóż nas, Niech głos nasz Ciebie wzruszy. Matko wspomóż nas. Matko Ty wspomagaj…

W pokusy złej godzinie Matko… Kto wzywa Cię nie zginie. Matko…

Gdy śmierci grot nas zrani, Matko… Do nieba prowadź Pani, Matko…