Zakrzewo, Archidiecezja Poznańska zakrzewo.nmp@archpoznan.pl +48 600 519 957

Porządek Mszy świętych

Msze święte sprawowane są w naszej świątyni:
– w niedziele: godz. 9.00, 11.00 i 16.00
– we wtorki: godz. 9.00;
– w pozostałe dni: godz. 18.00.

 

Z Kalendarza liturgicznego.

* Które dni w kalendarzu liturgicznym są dniami świątecznymi, nakazanymi?

Zarówno przykazania kościelne, jak i Kodeks Pra­wa Kanonicznego (kan. 1246 n.) nakazują, aby wierni, poprzez uczestniczenie we Mszy św. i po­wstrzymanie się od prac i zajęć utrudniających oddawanie Bogu czci i odpoczynek, świętowali niedziele oraz święta nakazane. Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

– Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 XII):

– Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 I):

– Uroczystość Objawienia Pańskiego („Trzech Króli” – 6 I);

– Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało):

– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 VIII):

– Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI).

Kwestię tzw. świąt zniesionych w Polsce uregulował dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dys­cypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 roku. Niezmiennie zachęca się wiernych do udziału we Mszy św. w dniach wprawdzie prawem nie naka­zanych, lecz uświęconych tradycją i religijnym znaczeniem.

Są to szczególnie:

– Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)

– Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP (19 III)

– Środa Popielcowa

– Wielki Czwartek

– Wielki Piątek (Liturgia Męki Pańskiej)

– Wielka Sobota (Liturgia Wigilii Paschalnej)

– Poniedziałek Wielkanocny

– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3 V)

– Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego -święto NMP Matki Kościoła

– Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 VI)

– Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt­szej Maryi Panny (8 XII)

– II dzień Świąt Bożego Narodzenia (święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – 26 XII)

* Postawy uczestników Eucharystii w naszej parafii (od 1 Niedzieli Wielkiego Postu 2013).

 

Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia uczestniczących. (OWMR 43)

 

– Wierni stoją: od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: „Módlcie się, aby…” aż do „Baranku Boży”, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy.

– Wierni siedzą: w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po Niej.

– Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien.

– Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy.

 

(na podstawie dokumentu Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 9 marca 2005 r. )

 

****************************************************************************************