Logowanie

Śpiewy w czasie liturgi

PIEŚNI KU CZCI MATKI BOŻEJ

Była cicha i piękna

1. Była cicha i piękna jak wiosna, * Żyła prosto zwyczajnie jak my, * Ona Boga na świat nam przyniosła * I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały * = Matka, która wszystko rozumie, * Sercem ogarnia każdego z nas * Matka, zobaczyć dobro w nas umie, * Ona jest z nami w każdy czas.

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, * by niepokój zwyciężyć i zło. * Trzeba ciepła, co życie ozłoci * Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona. * Matka…

Chwalcie, łąki umajone

1. Chwalcie, łąki umajone, * Góry, doliny zielone; * Chwalcie cieniste gaiki, * Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami, * W powietrzu buja skrzydłami, * Chwalcie z nami Paniąświata, * Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona, dzieł Boskich korona, * Nad anioły wywyższona; * Choć jest Panią nieba, ziemi, * Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, * Ptaszęta słodkim kwileniem, * I co czuje, i co żyje, * Niech z nami sławi Maryję!

Cześć Maryi

1. Cześć Maryi, cześć i chwała, * Pannie świętej cześć! * Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała, * Hołd Jej spiesz się nieść!

2. Ten, co stworzył świat wspaniały * W Niej swą Matkę czcił * Jej Go ręce piastowały, * Gdy dziecięciem był.

3. On jak matkę Ją miłował, * W posłuszeństwie żył. * Każde słowo Jej szanował, * Chociaż Bogiem był.

Do Ciebie, Matko

1. Do Ciebie, Matko, szafarko łask, * Błagalne pienia wciąż płyną. * Twa dobroćświeci nad słońca blask, * Nadzieją Tyś nam jedyną. * = W cierpienia czas pomocą darz i nieustannie ratuj nas!

Gwiazdo śliczna, wspaniała

1. Gwiazdo śliczna, wspaniała, * Kalwaryjska Maryja. * Do Ciebie się uciekamy, * O Maryja, Maryja!

2. Słyszeliśmy wdzięczny głos, * Jak Maryja woła nas: * Pójdźcie do mnie, moje dzieci, * Przyszedł czas, ach! przyszedł czas”.

3. Gdy ptaszkowie śpiewają, * Maryję wychwalają, * Słowiczkowie wdzięcznym głosem, * Śpiewają, ach śpiewają.

4. I my też zgromadzeni * Pokłon dajemy Maryi, * Czyste serce Bożej Matce * Darujmy, ach! darujmy.

Idźmy, tulmy się

1. Idźmy, tulmy się, jak dziatki, * Do Serca Maryi Matki, * Czy nas nęka życia trud, * Czy to winy czerni brud, * Idźmy, idźmy ufnym krokiem, * Z rzewnym sercem, z łzawym okiem: * Serce to zna dzieci głos, * Odwróci bolesny cios.

2. Ach, to Serce dobroć sama, * Najczulszej z córek Adama, * Jest otwarte w każdy czas, * Samo szuka, wzywa nas: * Pójdźcie do mnie, dziatki moje, * Wyczerpnijcie łaski zdroje; * Kto mnie znajdzie, życie ma, * Temu Syn zbawienie da!”

Jak szczęśliwa Polska cała

1. Jak szczęśliwa Polska cała * W niej Maryi kwitnie chwała * Od Bałtyku po gór szczyty * Kraj nasz płaszczem Jej okryty. * = Matko Boska Królowo Polska * O Pani nasza Częstochowska.

2. W Częstochowie tron swój wzniosła, * Czysta, można i wyniosła. * Tyś najmilsza z matek ziemi, * Cierpisz razem z dziećmi swymi. * = Matko Boska…

Królowej Anielskiej śpiewajmy

1. Królowej Anielskiej śpiewajmy, * Różami uwieńczmy Jej skroń: * Jej serca w ofierze składajmy, * Ze łzami wołając doń: * = O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, * Bądź Ty zawsze Matką nam.

2. Przez Ciebie, o Matko miłości, * Łask wszelkich udziela nam Bóg; * A my Ci hołd dajem wdzięczności, * Upadłszy do Twoich nóg.* = O lilio, jakżeś Ty wspaniała: * Wszelkich cnót rozlewasz woń!

Matko Najświętsza

1. Matko Najświętsza! do Serca Twego, * Mieczem boleści wskroś przeszytego, * Wołajmy wszyscy z jękiem, ze łzami, * = Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, * I gdzie ratunku szukać będziemy? * Twojego ludu nie gardź prośbami: * = Ucieczko grzesznych…

Panience na dobranoc

1. Zapada zmrok, jużświat ukołysany, * Znów jeden dzień odfrunął nam, jak ptak. * Panience swej piosenkę na dobranoc * Zaśpiewać chcę w ostatni i chwilę dnia.

2. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną, * Opieka Twa rozproszy nocny mrok. * Uśpionym wsiom ukołysanym miastom * Panienko, daj szczęśliwa dobrą noc!

3. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną, * I oddal od nich cień codziennych trosk, * I tym, co znów nie będą mogli zasnąć, * Panienko, daj szczęśliwą dobrą noc!

4. A komu noc czuwaniem jest niełatwym, * Na czas bezsenny siłę daj i moc, * I tym, co dzisiaj zasną raz ostatni, * Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc!

5. Zasypia świat piosenką kołysany, * Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów, * Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc, * Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Pieśnią wesela witamy

1. Pieśnią wesela witamy, * O Maryjo miesiąc Twój! * My Ci z serca cześć składamy, * Ty nam otwórz łaski zdrój. * W tym miesiącu ziemia cała, * Życiem, wonią, wdziękiem lśni, * = Wszędzie Twoja dźwięczy chwała, * Gdy majowe płyną dni.

2. Litość Twoja niech osuszy * Z każdych oczu smutku łzę, * Rosa łaski w każdej duszy * Niech obmyje grzechu rdzę; * Dla nas wszystkich niech zaświta * Twej miłości błogi raj! * = Cała ziemni niechaj wita, * O Maryjo, śliczny maj!

Po górach, dolinach

1. Po górach, dolinach, rozlega się dzwon, * Anielskie witanie ludziom głosi on: * = Ave, ave, ave Maria, Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja!

2. Bernarda dziewczynka szła po drzewo w las, * Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. * = Ave…

3. Modlitwę serdeczną szepcą usta jej: * „Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej.” * = Ave…

Serdeczna Matko

1. Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi, * Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi! * = Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, * Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy.

2. Do kogóż wzdychać mamy nędzne dziatki? * Tylko do Ciebie, ukochanej Matki, * = U której Serce otwarte każdemu, * A osobliwie nędzą strapionemu.

Wesel się, Królowo miła

1. Wesel się, Królowo miła; * Bo Ten, któregoś zrodziła, * Zmartwychwstał Pan nad panami. * Módl się do Niego za nami. * = Alleluja, alleluja!

Z dawna Polski Tyś Królową

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Ociemniałym podaj rękę, * Niewytrwałym skracaj mękę, * Twe królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! * Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! * Przez Twego Syna konanie * Uproś sercom zmartwychwstanie, * W Ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! * Ty za nami przemów słowo, Maryjo! * Miej w opiece naród cały, * Który żyje dla Twej chwały, * Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Zawitaj, Królowo Różańca

1. Zawitaj, Królowo Różańca świętego, * Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! * Zawitaj bez zmazy lilijo, * = Matko Różańcowa, Maryjo!

2. Panno nad pannami, Święta nad świętymi * Najświętsza Królowo Pani nieba, ziemi, * Najśliczniejszy kwiecie, lilijo, * = Matko Różańcowa, Maryjo!

Zdrowaś Maryja

1. Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico! * Błagamy Ciebie, święta Dziewico; * Niech łaska Twoja zawsze sprzyja, * Módl się za nami, = Zdrowaś Maryja!

2. Wśród czystych duchów, w obliczu Pana, * Tyś przenajświętsza, niepokalana, * Jak wpośród kwiatów wonna lilija, * Jak wśród gwiazd zorza, = Zdrowaś Maryja!

PIEŚNI NA WIELKANOC

Otrzyjcie już łzy

1. Otrzyjcie jużłzy, płaczący, żale z serca wyzujcie. * Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie. * Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. * = Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: Alleluja!

2. Darmo kamień wagi wielkiej żydzi na grób wtoczyli, * Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli. * Na nic straż, pieczęć i skała * nad grobem Pana się zdała. * = Alleluja…

Wesoły nam dzień dziś nastał

1. Wesoły nam dzień dziś nastał,* Którego z nas każdy żądał; * Tego dnia Chrystus zmartwychwstał, * = Alleluja, alleluja!

2. Król niebieski k’nam zawitał, * Jako śliczny kwiat zakwitał; * Po śmierci się nam pokazał. * = Alleluja, alleluja!

Zwycięzca śmierci

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, * Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana, * Naród niewierny trwoży się, przestrasza, * Na cud Jonasza. * = Alleluja!

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, * Anioł zstępuje, niewiasty pociesza: * Patrzcie, tak mówi grób ten pusty został, * Pan zmartwychpowstał”. * = Alleluja!

_____________________________________________________________________________________

PIEŚNI DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przybądź Duchu Stworzycielu

1. Przybądź Duchu, Stworzycielu, * Dusz naszych Nauczycielu, *
Racz
łaską swoją obdarzyć * Serca, któreś raczył stworzyć.

2. Tyś Pocieszycielem zwany. * Darem Bożym mianowany, *
Żywym źródłem i miłością, * Ogniem i duszy światłością.

3. Darów Twych siedem liczymy, * Palcem Bożym być Cię zwiemy; *
Obietnic
ąś jest ojcowską, * żłobiąc w nas miłość synowską.

4. Racz dać zmysłom dar światłości, * Pomnażaj w sercach miłości; *
A krewko
ść serca naszego * Utwierdź mocą Bóstwa Swego.

5. Odpędź od nas czarta złego. * Użycz pokoju Twojego, * Aby za Twoją obroną * Złe odeszło inną stroną.

6. Daj znać Ojca Niebieskiego * Daj poznać i Syna Jego, *
I Ciebie, Ducha
Świętego, * Od obu pochodzącego.

Przybądź Duchu Święty

1. Przybądź, Duchu Święty, * Spuść z niebiosów wzięty, * Światła Twego strumień. *
Przyjdź Ojcze ubogich, * Dawco darów mnogich, * Przyjdź, Światłości sumień!

2. O najmilszy z Gości, * Słodka serc radości, * Słodkie orzeźwienie. *
W pracy Tyś ochłodą, * W skwarze żywą wodą, * W płaczu utulenie.

3. Światłości najświętsza! * Serc wierzących wnętrza * Poddaj swej potędze! *
Bez Twojego tchnienia * Cóż jest wśród stworzenia? * Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte, * Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę! *
Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, * Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, * W Tobie ufającym, * siedmiorakie dary! *
Daj zasługę męstwa, * Daj wieniec zwycięstwa, * Daj szczęście bez miary!

PIEŚNI PRZYGODNE

Boże, w dobroci

1. Boże, w dobroci nigdy nie przebrany, * Żadnym językiem niewypowiedziany! * Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien, * Wszelakiej miłości, * Poszanowania, poszanowania, * Chwały, uczciwości.

2. Ciebie czczę, pragnę i ważę samego * Nad wszystkie dobra, Tyś u serca mego * Najwyższe dobro, najwyższe dobro, * Tyś w najwyższej cenie, sam jeden u mnie, sam jeden u mnie * Nad wszystko stworzenie.

Com przyrzekł Bogu

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, * Dotrzymać pragnę szczerze: * Kościoła słuchać w każdy czas * I w świętej wytrwać wierze.* O Panie Boże, dzięki Ci, * Żeś mi Kościoła otwarł drzwi, * W Nim żyć, umierać pragnę.

Cóż Ci, Jezu, damy

1. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * = Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas króluj, Jezu, nam!

2. W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. * = Panie nasz…

3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe, * Byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę. * = Panie nasz…

Dzięki, o Panie

Antyfona: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.

1. Za to, że dałeś nam wiarę / miłość / siebie.

4. Ty nam przebaczasz grzechy.

5. Ty nam przywracasz życie.

6. Za to, że jesteś z nami.

7. Tobie śpiewamy z radością.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za święty winny szczep Dawida, * Który nam poznać dałeś * Przez Jezusa, Syna Twego. * = Tobie chwała na wieki.

2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za życie i zawiarę, * Którą nam poznać dałeś, * Przez Jezusa, Syna Twego. * = Tobie chwała…

3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za święte imię Twoje, * Któremu zgotowałeś * Mieszkanie w sercach naszych. * = Tobie chwała…

4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, * Za wiarę i za nieśmiertelność, * Którą nam poznać dałeś * Przez Jezusa, Syna Twego. * = Tobie chwała…

5. Ty, o Panie wszechmocny, * Stworzyłeś wszystko dla imienia swego, * Pokarm i napój dałeś * Ludziom na pożywanie. * = Tobie chwała…

Kiedy ranne wstają zorze

1. Kiedy ranne wstają zorze, * Tobie ziemia, Tobie morze, * Tobie śpiewa żywioł wszelki; * Bądź pochwalon, Boże wielki!

2. A człowiek, który bez miary * Obsypany Twymi dary, * Coś go stworzył i ocalił, * A czemuż by Cię nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, * Wnet do mego Pana wołam, * Do mego Boga na niebie * I szukam Go koło siebie.

4. Wielu snem śmierci upadli, * Co się wczoraj spać pokładli; * My się jeszcze obudzili, * Byśmy Cię, Boże, chwalili.

Kto się w opiekę

1. Kto się w opiekę odda Panu swemu, * A całym sercem szczerze ufa Jemu, * Śmiele rzec może: Mam obrońcę Boga, * Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga.

2. Ciebie On z łowczych obieży wyzuje * I w zaraźliwym powietrzu ratuje; * W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, * Pod Jego pióry uleżysz bezpiecznie.

Niechaj z nami będzie Pan

1. Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja! * Niech obroną będzie nam. Alleluja!

2. Jego Słowo zawsze trwa. Alleluja * Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja!

3. Chcemy zgłębiać Słowa treść, Alleluja * Braciom je radośnie nieść. Alleluja!

4. Chcemy Nim na co dzień żyć, Alleluja * I w przyjaźni z Bogiem być. Alleluja!

5. Źródło życia, Panie nasz, Alleluja * Ty nam wieczne życie dasz. Alleluja!

6. Prowadź wśród zawiłych dróg, Alleluja * W Trójcy Świętej Jeden Bóg. Alleluja!

Ojcze z niebios

1. Ojcze z niebios, Boże Panie, * Tu na ziemię ześlijnam, * = Twoje święte zmiłowanie, * Tu na ziemięześlij nam.

2. Boże wielki! My w pokorze * Do Twych stóp garniemy się, * = Wola Twoja wszystko może, * Ty nad nami zlituj się.

Pod Twą obronę

1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, * Grono Twych dzieci swój powierza los. * = Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, * I broń od zguby, gdy zagraża cios.

2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, * Gdy Ty Twedzieci w swej opiece masz, * = Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, * Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Pójdź do Jezusa

1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram; * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi krwią swoich ran, * On Ojciec, lekarz, Pan. = Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, * O Jezu, pociesz nas!

2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź. * Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas, * O Jezu, pociesz nas. = Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud…

Wszystkie nasze dzienne sprawy

1. Wszystkie nasze dzienne sprawy, * Przyjm litośnie Boże prawy; * A gdy będziem zasypiali, * Niech Cię nawet sen nasz chwali.

2. Twoje oczy obrócone * Dzień i noc patrzą w tę stronę, * Gdzie niedołężność człowieka * Twojego ratunku czeka.

3. Odwracaj nocne przygody, * Od wszelakiej broń nas szkody. * Miej nas zawsze w swojej pieczy, * Stróżu i Sędzio człowieczy.

Wszystko Tobie oddać pragnę

1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. * Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. * = Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć, serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź!

2. Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat! Pomóż Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat! * = Serce moje weź…