Logowanie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania

 

1. Sens sakramentu bierzmowania.

 

Taka już jest zasada życia chrześcijańskiego, że chrzest św. przyjmujemy jako niemowlęta – czyli bez naszej woli. Potwierdzeniem – świadomym i dobrowolnym – tego, co uczynili kiedyś w naszym imieniu rodzice jest przyjęcie sakramentu bierzmowania. W tym sakramencie otrzymujemy Ducha Świętego, który pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zesłany został na Apostołów, a poprzez nich na cały Kościół.

Przez ten dar Ducha Świętego mamy szansę jeszcze bardziej upodobnić się duchowo do Chrystusa. Nasza dusza otrzymuje bowiem niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie – tak, że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania. Ponadto dzięki siedmiu darom: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej nabieramy odwagi wyznawania Chrystusa swoim życiem i wiarą. Stajemy się również jeszcze bardziej złączeni z Kościołem i gotowi pomagać w jego sprawach. Stąd też bierzmowanie nazwano sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości.

 

2. Warunki przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

Ten sakrament przyjąć mogą tylko ludzie ochrzczeni, wierzący i rzetelnie praktykujący – to znaczy ci, którzy chodzą regularnie na Mszę św. i przyjmują sakramenty: pokuty i Eucharystii. Ponadto muszą oni mieć wolę coraz pełniejszego życia w przyjaźni z Panem Bogiem. Potrzebne na ten moment dokumenty, to:

 

– metryka chrztu świętego (nie jest potrzebna, jeśli kandydat ochrzczony był w tutejszej parafii),

 

– zaświadczenie od swego katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

 

Te dokumenty wraz z kartką, na której zapisane będą: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce chrztu św., miejsce I Komunii św., dokładny adres zamieszkania i nazwa szkoły, do jakiej kandydat uczęszcza (lub miejsce pracy – jeśli pracuje), oraz imię świętego Patrona, jakie wybiera przy bierzmowaniu, dostarczyć należy w wyznaczonym czasie do proboszcza.

 

Ponadto należy wybrać świadka bierzmowania, który w czasie udzielania sakramentu będzie stał za kandydatem i swoją prawą rękę trzymał na jego prawym ramieniu. Świadkiem bierzmowania może być osoba dorosła, duchowo przygotowana do pełnienia tej funkcji i obdarzona następującymi przymiotami: należąca do Kościoła, bierzmowana, praktykująca, nie wykluczona z życia sakramentalnego.

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

 

1. Do bierzmowania przystępowała dotąd młodzież klas trzecich gimnazjum (zmiany w organizacji szkolnictwa wpłyną na zmiany w bierzmowaniu). Termin i miejsce Bierzmowania wyznacza biskup, o czym wcześniej informujemy zainteresowanych.

 

2. Katechezy przed bierzmowaniem odbywają się przez dwa lata (kl. VII i VIII), w wyznaczone czwartki o godz. 17.00.

 

Ze względu na epidemię koronawirusa spotkania kandydatów zostały zawieszone.

Niestety termin samego bierzmowania jest też nieznany. Musimy czekać…